Návštěvy seniorů

Naši nevidomí a slabozrací návštěvníci pravidelně docházejí za seniory do domácností i do pobytových zařízení, nebo připravují aktivizační program pro domovy seniorů, denní stacionáře, odlehčovací služby či Alzheimer centra.

Jak to všechno začalo…

 Služba pod původním názvem „Návštěvy POTMĚ“ vznikla v roce 2017 jako sesterský projekt sbírkové aktivity „Světluška“ Nadačního fondu Českého rozhlasu. Cílem projektu bylo poskytnout unikátní službu seniorům, kteří si připadají osamělí, a zároveň vytvořit pracovní místa pro zrakově postižené, kteří i přes své vzdělání a dovednosti těžko hledají uplatnění na trhu práce.

Projekt financovaný MPSV a z fondů EU byl úspěšně završen v září 2019. Řada z nás zaměstnanců služby si ale nedovedla představit, že by pracně navázaná spolupráce, přátelské vztahy s klienty a jejich pečovateli a také všechny nabyté znalosti a praktické zkušenosti měly přijít vniveč. Proto jsme se rozhodli založit vlastní neziskovou organizaci a pod její hlavičkou provozovat službu pro seniory i nadále.

Od roku 2023 již nepoužíváme značku „Návštěvy POTMĚ“, která patří Nadačnímu fondu Českého rozhlasu. Naše „Návštěvy seniorů“ jsou však stále stejnou službou poskytovanou týmiž pracovníky.

Jaké služby nabízíme?

Individuální návštěvy

v domácnostech nebo domovech pro seniory

 

Jsou vhodné zejm. pro seniorky a seniory, kteří se cítí osamělí, ať už proto, že na ně jejich pečující nemají tolik času, kolik by si přáli, nebo proto, že se z důvodu snížené pohyblivosti nemohou účastnit stejných aktivit jako ostatní.

 

Skupinové návštěvy

Aktivizační programy

 

Jsou určené zejm. domovům pro seniory, denním stacionářům a odlehčovacím službám, které chtějí zpestřit svůj aktivizační program. Nabízíme např. hudební přehrávky, aktivizace s našimi vodicími psy, reminiscenční  a další aktivity.

 

Proč spolupracovat právě s námi?

Podpoříte práci zrakově postižených

Zároveň se nemusíte bát, že byste se o nás museli „starat“. Jsme sice nevidomí a slabozrací, jsme ale samostatní. S trochou vaší počáteční pomoc při orientaci v prostoru to zvládneme. Pak vám ušetříme třeba hodinku času, kterou budete moct věnovat jiné důležité práci.

Děláme svou práci srdcem

Nejsme dobrovolníci, které by po dvou třech návštěvách přestalo bavit za klienty docházet. Nikoho nezklameme, svou práci bereme vážně a děláme ji rádi! Podrobně viz etický kodex níže.

Máme široké rozhledy

Jsme profesionálové z různých oborů: speciální pedagogové, sociální pracovníci, umělci atd. Nemusíte se tedy bát, že byste nenašli návštěvníka, se kterým by si vaši senioři neměli co říct.

Stále na sobě pracujeme

Nadále se vzděláváme. Během let, po která tuto práci děláme, jsme absolvovali (a stále absolvujeme) bezpočet kurzů zaměřených na práci se seniory – základy krizové intervence, práce s lidmi s demencí, kurzy první pomoci (certifikáty si pravidelně obnovujeme), Montessori principy v práci se seniory atd.

Videoprezentace

Často kladené dotazy

Jak se k babičce návštěvník dostane, když nevidí?

Je úplně pochopitelné, že se na toto ptáte. Na první návštěvu jde nevidomý s vidícím kolegou. Spolu si nacvičí trasu přímo k vám domů. Abychom mohli bezpečně dojít, potřebujeme, aby k vašemu domu/zařízení vedl chodník. Nemůžeme například chodit po krajnici silnice nebo po vychozené cestičce parkem nebo polem, kde nám chybí záchytné body a vodicí linie. Není problém nalézt zvonek, ale potřebujeme, aby byl klient, nebo kdokoli jiný v domě/bytě schopný nám přijít otevřít. Klíče od bytu či domu si od vás vzít nemůžeme, to je proti našemu Etickému kodexu.

A jak se bude pohybovat po bytě?

Při první návštěvě budeme rádi, když nám umožníte zorientovat se v prostoru, abychom věděli, kde je místnost našeho setkávání, toaleta a případně, kde máte pomůcky či vybavení, které používáte a mohli bychom vám je podat nebo přistavit (například invalidní vozík, francouzské hole a podobně).

K orientaci venku používáme mobilní navigaci a současně si pamatujeme trasu podle záchytných bodů a vodicích linií. Pokud bychom někdy byli v úzkých, zavoláme si na Navigační centrum, které nám pomůže na dálku, případně si zavoláme taxi službu, aby nás na místo bezpečně dovezla.

Co když návštěvník nedopatřením něco poškodí nebo rozbije?

Každý pracovník/návštěvník Návštěv seniorů je pojištěn od prvního dne vykonávání činnosti. Tato podmínka je zahrnuta i do Smlouvy o poskytování služby.

Musím být jako objednatel služby pro svého příbuzného při návštěvě přítomen?

Vaši přítomnost během první návštěvy uvítáme a věříme, že bude přínosná pro všechny strany. Další účast nicméně není nutná. Naopak, využijte čas, kdy my jsme s vaším blízkým, k tomu, abyste načerpali síly a věnovali se sobě či svým koníčkům. Domluvíme se společně na tom, kdy a jak vás budeme o průběhu návštěv informovat. Před každou návštěvou i po ní od nás můžete v případě zájmu obdržet zprávu formou SMS nebo emailu. V ní vás budeme blíže informovat o průběhu samotného setkání i o tom, jak se daří vašim blízkým.

Může mít návštěvník klíče od bytu naší babičky?

Náš Etický kodex tuto variantu neumožňuje. Proto navštěvujeme pouze klienty, kteří mohou otevřít dveře bytu či domu sami, nebo mají nablízku člověka, který vpuštění návštěvníka zajistí.

Co když se mému dědečkovi přitíží a bude třeba zavolat, nebo poskytnout první pomoc?

Odpověď: Všichni naši návštěvníci prošli povinným kurzem první pomoci, ví tedy, jak se zachovat. S dědečkem vyčkají na příjezd záchranné služby a také kontaktují vás.

Vybraný návštěvník mi nevyhovuje, jak mám dále postupovat?

Můžete si vybrat jiného podle medailonků na webových stránkách, nebo vám             sami pomůžeme s výběrem na základě vašich požadavků. Návštěvy mají přinášet radost všem zúčastněným, tedy seniorovi, návštěvníkovi i rodině, pokud je zapojena. Uděláme maximum, abychom docílili oboustranné spokojenosti.

Může mi návštěvník nakoupit nebo vypomoci v domácnosti?

Odpověď: Návštěvníci vám rádi připraví například čaj či kávu, které můžete společně vypít u zajímavého programu. Více bohužel v kompetenci návštěvníka není. S péčí o domácnost vám může pomoci paní pečovatelka.

Jak dlouho trvá návštěva a jak často můžete přijít?

Návštěva trvá 60 minut a její frekvence je na vašem rozhodnutí a možnostech. Nejčastěji docházíme za seniory na 60 – 90 minut jednou týdně. Pokud je rodina například na týdenní dovolené, přijdeme v takové situaci rádi i vícekrát.

Co když se senior při návštěvě nebude cítit na předem domluvený program?

Návštěvník může přizpůsobit program i délku návštěvy stavu seniora.

Jak se liší návštěvník od paní pečovatelky?

Návštěvníci přicházejí za vašimi blízkými jako společníci a tráví s nimi čas tak, aby jim přinášel radost. Povídáním a vzpomínáním, hudbou, čtením knih, hraním společenských her nebo canisterapií. Na rozdíl od paní pečovatelky se nestarají o domácnost seniora, nezajišťují nákupy a pochůzky po úřadech a lékařích, osobní hygienu či podávání léků. Zde je nezastupitelná role rodiny nebo právě paní pečovatelky. Návštěvníci přinášejí na návštěvy svoji osobnost, schopnosti a dovednosti, životní zkušenosti a hlavně empatii a velkou trpělivost. Pravidelně se školí jak v odborných znalostech a dovednostech z oblasti péče o seniory, tak v dovednostech komunikace a sebeprezentace. Školí se i v závislosti na aktuálních potřebách svých klientů, například aktivizace klientů s demencí, muzikoterapie.

Moje babička přichází o zrak, mohl by nám váš návštěvník poradit, jak se k tomu postavit?

Je skvělé, že takto uvažujete. Ano, návštěvníci mohou pomoci nejen tím, že vyslechnou vaše rodiče či prarodiče, ale mohou jim citlivě ukázat a doporučit kompenzační pomůcku, například zvětšovací lupu nebo naslouchátko. Jak upravit domácnost a jaké pomůcky pořídit do kuchyně, aby zase vaření byla radost, i když už oči tak dobře neslouží, mohou návštěvníci poradit i vám.

Kdo pro mě bude kontaktní osobou, abych se mohl zeptat, jak se babičce daří nebo jak proběhla návštěva?

K dispozici budete mít telefonní kontakt přímo na návštěvníka či návštěvnici. ona Bude vás dle dohody informovat před návštěvou i po ní. Naším cílem je, abyste i vy měli z návštěv radost a věděli jste, jak ji prožívá váš blízký. V případě jakýchkoli potíží navíc najdete další kontakty na webu spolusvami.com.

Do kdy mohu nejpozději zrušit domluvenou návštěvu?

Uvědomujeme si, že někdy se může změnit program, zhorší se zdravotní stav seniora, nebo nebude mít na návštěvu náladu. V takových případech nám, prosím, dejte vědět alespoň 3 hodiny před časem návštěvy, abychom stihli zrušit cestu návštěvníka. Nejlépe telefonicky nebo SMSkou. Pokud by však docházelo ke zrušení návštěv opakovaně, můžeme odstoupit od smlouvy.

Etický kodex

Etický kodex pracovníka služby „Návštěvy seniorů“ organizace Spolu s vámi, z. ú.

 1. Důvěra a bezpečnost jsou pro mě na prvním místě.
 2. Při Návštěvách mě lidé pouští do svého soukromého života a já toho nikdy nezneužívám.
 3. Jednám poctivě a nikdy nezneužívám bezmocnosti nebo závislosti člověka, kterého navštěvuji.
 4. Ke každému klientovi přistupuji jako k jedinečné lidské bytosti. Snažím se porozumět jemu, jeho potřebám, zájmům a přáním.
 5. Chovám se citlivě k informacím, které se od klienta dozvím. Naše rozpravy i vyprávění o časech dávno minulých zůstávají jen mezi námi. Chráním soukromí svého klienta.
 6. Respektuji důstojnost a svobodu mého klienta.
 7. Uvědomuji si zdravotní i jiná omezení svého klienta a plně tomu přizpůsobuji aktivity, které spolu podnikáme.
 8. Co si domluvíme, platí. Dodržuji dohodnuté časy Návštěv u klientů i náplň programu.
 9. Rodinní příslušníci mých klientů jsou moji partneři. Naprosto mi důvěřují a dělám všechno pro to, abych je nezklamal/a.
 10. Pokud mi není něco jasné nebo mám jakýkoliv problém, bez prodlení kontaktuji rodinného příslušníka a vedoucího služby „Návštěvy seniorů“.
 11. Jsem si vědomý/á svých zdravotních omezení a nepouštím se do aktivit, které by pro mě nebo mého klienta byly jakkoliv ohrožující nebo nepříjemné.
 12. Pravidelnými školeními rozšiřuji a prohlubuji své znalosti a dovednosti, ze kterých má prospěch i můj klient.

  Na co mám jako pracovník služby „Návštěvy seniorů“ právo:

  1. S ohledem na svou i klientovu bezpečnost a spokojenost mám právo vědět úplné informace o klientovi, ke kterému docházím na Návštěvy, zejména o jeho zdravotních a komunikačních omezeních.
  2. Mám právo říct „ne“, když požadavky na Návštěvy překračují rámec mých schopností a možností.
  3. Mám právo kdykoliv konzultovat situace, které na Návštěvách zažívám, s vedoucí služby „Návštěvy seniorů“ a na vyžádání také se supervizorem nebo koučem.
  4. Mám právo na vstupní vzdělávání služby „Návštěvy seniorů“ měsíční individuální a skupinové supervize a odborný i osobnostní rozvoj po celou dobu, kdy pro službu pracuji.
  5. Mám právo na zpětnou vazbu a také o ni budu aktivně žádat.
  6. Mám právo být pro výkon služby pojištěný/á pro případ odpovědnosti za škody.
  7. Mám právo na finanční ohodnocení za vykonané Návštěvy od svého zaměstnavatele.
  TOPlist ("neviditelný bod") 824752