O nás

Už pět let děláme práci, která nám dělá radost, vzděláváme se a posouváme své individuální hranice, abychom naplnili své poslání.

https://spolusvami.com/bojojob/

Návštěvy POTMĚ

Jak to všechno začalo…

Zapsaný ústav Spolu s vámi je sociální podnik, který provozují výhradně zrakově hendikepovaní. Organizace vznikla v říjnu 2019 v návaznosti na projekt Návštěvy POTMĚ Nadačního fondu Českého rozhlasu. Návštěvy POTMĚ, jejichž cílem bylo vytvořit inovativní službu pro seniory a nová pracovní místa pro zrakově postižené, došly jako projekt naplnění po dvou letech existence. Pro část týmu ale bylo nepředstavitelné, že by výsledek dvouletého úsilí měl přijít vniveč. Přece jen se podařilo navázat četné kontakty s domovy pro seniory, Alzheimer centry, denními stacionáři a odlehčovacími službami na řadě míst České republiky a vznikla rovněž četná přátelská pouta mezi klienty z řad seniorů, pracovníků pečovatelských služeb, rodinnými pečujícími a pracovníky služby Návštěvy POTMĚ.

Proto jsme se rozhodli, že si založíme vlastní organizaci, pod jejíž hlavičkou budeme službu pro seniory provozovat dál.

 

Spolu s vámi, z. ú.

První krize, první výzva

A tak 30. září 2019 skončil projekt a 1. října se zrodil sociální podnik Spolu s vámi, z. ú. Hned v prvním roce existence jsme zažili doslova křest ohněm, nebo, lépe řečeno, COVIDem. Senioři se stali nejohroženější skupinou, a tak se na jaře 2020 naše hlavní a do té doby jediná činnost úplně zastavila. Hledali jsme proto nové cesty, jak fungování organizace udržet. Z potřeby být s klienty v kontaktu alespoň po telefonu vznikla nová služba – telefonní linka pro seniory, jež vedle našich stálých klientů sloužila i seniorům, kteří zůstali v karanténě odříznuti od světa.

Z potřeby vytvořit další službu, která z hlediska fungování a ziskovosti vyváží poněkud nejistou službu pro seniory, jsme se rozhodli začít nabízet osvětové akce, v rámci nichž budeme širší veřejnost seznamovat se životem lidí se zrakovým hendikepem. Každý z nás se totiž v každodenním životě setkává se spoustou předsudků ze strany „vidících“ a dostává se do zbytečných nedorozumění, která by nevznikala, kdyby lidé měli větší povědomí o možnostech, ale také potřebách nevidomých a slabozrakých.

Protože poptávka po osvětě přicházela hlavně ze základních škol a dětských táborů, začali jsme dělat osvětové workshopy pro děti. Brzy se ale objevila poptávka i z dalších institucí, které chtěly proškolit své zaměstnance v možnostech zpřístupnění služeb zrakově hendikepovaným zákazníkům. S nadšením jsme tuto výzvu přijali a vedle Návštěv POTMĚ jakožto služby pro seniory začali nabízet i osvětové workshopy pro děti a odborněji laděné semináře pro firmy, úřady a další instituce.

 

Spolu s vámi, z. ú.

A co bude dál?

Je to tři roky, co Spolu s vámi, z. ú., začala psát první kapitoly své existence a my se s vděčností ohlížíme zpět za všemi těžkostmi a výzvami, které nás v prvním roce potkaly. Právě ony nám totiž nedovolily usnout na vavřínech a zároveň nám ukázaly, že máme potenciál udržet, řídit a rozvíjet svůj vlastní podnik.

Nyní, na prahu čtvrtého roku fungování, přicházejí další výzvy, které nám otevírají nové možnosti. Jednou z největších je naplnění naší vize – udělat něco pro šíření osvěty o možnostech zaměstnávání lidí s hendikepem. Jak se nám daří krůček po krůčku naplňovat naše vize a cíle, můžete sledovat nejen na těchto webových stránkách, ale také na našich sociálních sítích.

 

TOPlist ("neviditelný bod") 824752