BOJ O JOB

Projekt, který má ambice zvýšit uplatnitelnost zrakově postižených na trhu práce a ukázat zaměstnavatelům, že v nevidomých a slabozrakých mohou získat kvalitní zaměstnance.

P

Proč

BOJ O JOB?

Zrakově postižení mají dlouhodobě problém najít adekvátní uplatnění na trhu práce. I když přesná statistika není k dispozici, odhaduje se, že se nezaměstnanost nevidomých a slabozrakých  pohybuje okolo 70 %.

Velká část těch, kteří zaměstnání aktivně hledají, nakonec musí vzít za vděk pozicí, která neodpovídá jejich zaměření a dosaženému vzdělání, a to svým zaměřením i platovým ohodnocením.

P

Co je cílem projektu?

Propojovat uchazeče a zaměstnavatele

V letošním ročníku se zaměříme na sektor sociální péče, který se na určitých pozicích potýká s nedostatkem personálu, zatímco nevidomí a slabozrací absolventi těchto oborů nemají práci.

 

Průprava pro absolventy

Ve speciálně koncipovaném programu, který jsme sestavili ve spolupráci s odborníky ve vybraných oborech, připravíme mladé nevidomé a slabozraké absolventy pro vstup na pracovní trh.

 

Odstraňovat předsudky

Že nevidomí mohou být jen maséři nebo hudebníci.
Že nemůžou vykonávat práci stejně jako zdraví zaměstnanci.
Že absence zraku s sebou nese nižší intelekt.

 

COURES

Jak budeme tyto cíle naplňovat?

Máme připraven půlroční program pro zrakově postižené žáky posledních ročníků odborných učilišť a studenty a absolventy vysokých škol sociálního zaměření do 5 let od dokončení studií. Série kurzů, seminářů, individuální koučink a stáž ve vybraném domově seniorů připraví účastníky ke vstupu na trh práce po všech stránkách.

V domovech pro seniory, které ve spolupráci s partnerskou organizací vybereme pro stáže účastníků, proškolíme personál v otázce specifik komunikace se zrakově postiženým, zpřístupnění pracoviště a vytvoření chráněného pracovního místa.

Vneseme do veřejného prostoru otázku možností pracovního zapojení lidí se zrakovým postižením. Chceme projekt medializovat a poukázat na skutečnost, že ačkoliv je kladen důraz na inkluzi ve vzdělávání, v oblasti zaměstnávání lidí s hendikepem má naše společnost ještě rezervy.

Výstupem projektu bude závěrečná zpráva, která bude obsahovat souhrn poznatků z projektu a doporučení v otázce přípravy na vstup zrakově postižených na trh práce a vytvoření pracovního místa pro zrakově postiženého zaměstnance.

COURES

Rozcestník

ikona dívky s bílou holí

Jste uchazeč/ka?

Patříte do naší cílové skupiny a chcete se zapojit? Zde najdete podrobné informace o projektu, pokyny pro uchazeče, přihlašovací formulář a kontakty, na kterých vám rádi zodpovíme případné dotazy.

ikona novinářky s mikrofonem a listem papíru

Pro média

Za medializace projektu budeme rádi; jedním z jeho cílů je vnéstproblematiku zaměstnávání zrakově postižených na veřejnost. Zde najdete podrobnosti o projektu, aktuality a tiskové zprávy.

COURES

Aktuality z projektu

COURES

Partneři projektu

Všem partnerským organizacím děkujeme za podporu a spolupráci na realizaci projektu!

Logo Světluška, NF ČRo
logo Středisko Teiresiás
logo Mila, z. s.
Tyfloturistický oddíl, z. s.

Kalendář projektu

TOPlist ("neviditelný bod") 824752