BOJ O JOB je unikátní projekt, který má ambice zvýšit uplatnitelnost zrakově postižených lidí na trhu práce. Zároveň chce ukázat zaměstnavatelům, že mohou získat kvalitní zaměstnance.

Organizace Spolu s vámi, z.ú., nabídne semináře, konzultace a stáž 15 zrakově znevýhodněným a proškolí personál vybraných pracovišť v otázce zaměstnání hendikepovaného pracovníka, specifik komunikace i zpřístupnění pracoviště.

logo projektu

Podrobnosti o projektu a přihláška

  • Podrobné informace o projektu najdete na stránce BOJ O JOB na tomto webu.
  • Přihlášky mohou zájemci vyplňovat online nejdéle do 15. dubna 2024 také na našich stránkách.

Startuje první ročník

První ročník BOJ O JOB se zaměří na zrakově postižené studenty posledních ročníků sociálně zaměřených oborů a na jejich nedávné absolventy.

Mladí lidé, kteří se zapojí, absolvují během jara a léta 2024 různá školení, semináře a konzultace zaměřené např. na sebeprezentaci, práci v týmu, obsluhu ITC technologií a aplikací využívaných v sociálních službách. Vybraní kurzisté na podzim absolvují stáž v domově pro seniory, jehož pracovníci předtím projdou školením, jak přistupovat ke zrakově postiženým kolegům.

 

 

Bez práce je dlouhodobě 70 % lidí se zrakovým postižením

Projekt BOJ O JOB vznikl z nespokojenosti samotných nevidomých a slabozrakých zaměstnanců organizace Spolu s vámi nad dlouhodobě nepříznivým postavením zrakově postižených na trhu práce.

Mezi zaměstnavateli (a bohužel nejen mezi nimi, ale ve velké části společnosti) panují předsudky vůči lidem se zrakovým hendikepem. Lidé si myslí, že se nevidomí mohou živit jen jako maséři nebo hudebníci. Je ale spousta absolventů středních, odborně zaměřených škol a vysokoškolsky vzdělaných, kteří po absolvování nenacházejí uplatnění ve svém oboru, a tak hledají alespoň nějakou práci,“ říká ředitelka Spolu s vámi a garantka projektu Šarlota Hambergerová. Často ale jejich pozice neodpovídá jejich zaměření a dosaženému vzdělání, a to svou náplní i platovým ohodnocením, miní Hambergerová. Ta vede organizaci, jejiž tým tvoří výhradně pracovníci se zrakovým znevýhodněním, od roku 2019.

I když přesné údaje o nezaměstnanosti zrakově postižených lidí v produktivním věku neexistují, odhaduje se, že bez práce je dlouhodobě okolo 70 % z nich. A nezaměstnanost hrozí i přes vysokou kvalifikaci i absolventům sociálních oborů.

„Tuto oblast jsme si vybrali proto, že na ni máme návaznost díky naší službě pro seniory,“ vysvětluje ředitelka Šarlota Hambergerová. „Naše služba, v rámci níž naši nevidomí a slabozrací zaměstnanci navštěvují seniory, nám za šest let své existence zprostředkovala kontakty i pohled do odvětví sociálních služeb takříkajíc zevnitř.

Partneři projektu

Logo Světluška, NF ČRo
logo Středisko Teiresiás
logo Mila, z. s.
Tyfloturistický oddíl, z. s.
TOPlist ("neviditelný bod") 824752