První setkání účastníků programu BOJ O JOB se vydařilo

První setkání účastníků programu BOJ O JOB se vydařilo

V sobotu 11. května v Praze proběhlo úvodní setkání účastníků programu BOJ O JOB. Ředitelka Spolu s vámi a garantka projektu Šarlota Hambergerová s radostí přivítala odvážné zrakově postižené absolventy sociálních oborů z celé republiky, kteří se rozhodli udělat maximum pro svůj další osobní i profesní rozvoj.

První setkání se neslo ve velmi příjemném duchu a bylo plné zážitků. Každý z účastníků se představil, proběhla i tzv. ledolamka (icebreaker hra), jejímž prostřednictvím se všichni lépe poznali a navázali hlubší vztah. Následovalo vypracování základních dohod, na nichž bude následující spolupráce probíhat.

Setkání proběhlo v klubovně Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), které tímto děkujeme za spoluprác!

logo projektu

Inovační projekt BOJ O JOB

BOJ O JOB si klade za cíl zvýšit uplatnitelnost zrakově postižených lidí na trhu práce a zároveň osvětlit zaměstnavatelům, že zrakově postižení mohou být kvalitními zaměstnanci.

Organizace Spolu s vámi, z. ú., účastníkům nabídne semináře, konzultace a stáž. Zároveň proškolí personál vybraných pracovišť v otázce zaměstnání hendikepovaného pracovníka, specifik komunikace i zpřístupnění pracoviště.
Více o projektu »

Ostrý běh programu odstartuje v červnu

V následujících měsících účastníky čekají různá školení, semináře a konzultace zaměřené na sebeprezentaci, práci v týmu a obsluhu ITC technologií využívaných v sociálních službách. Vybraní kurzisté také na podzim absolvují stáž v domově pro seniory.

První kurzy se uskuteční v červnu, kdy proběhnou semináře, na nichž lektorka z organizace  MILA Lenka Tehrany předá své letité zkušenosti z oblasti péče o seniory, sebepéče, osobního rozvoje a dalších souvisejících oborů.

 Všem účastníkům projektu navíc bude v roli kouče k dispozici psychoterapeut Matěj Žaloudek. Ten byl přítomen i na sobotním setkání a spolupodílel se na přípravě jeho programu.

 

Děkujeme Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za to, že nám svou finanční i další podporou umožňuje projekt BOJ O JOB realizovat!

Partneři projektu

Logo Světluška, NF ČRo
logo Středisko Teiresiás
logo Mila, z. s.
Tyfloturistický oddíl, z. s.
BOJ O JOB: Inovace, která pomůže nevidomým i trhu práce

BOJ O JOB: Inovace, která pomůže nevidomým i trhu práce

BOJ O JOB je unikátní projekt, který má ambice zvýšit uplatnitelnost zrakově postižených lidí na trhu práce. Zároveň chce ukázat zaměstnavatelům, že mohou získat kvalitní zaměstnance.

Organizace Spolu s vámi, z.ú., nabídne semináře, konzultace a stáž 15 zrakově znevýhodněným a proškolí personál vybraných pracovišť v otázce zaměstnání hendikepovaného pracovníka, specifik komunikace i zpřístupnění pracoviště.

logo projektu

Podrobnosti o projektu a přihláška

  • Podrobné informace o projektu najdete na stránce BOJ O JOB na tomto webu.
  • Přihlášky mohou zájemci vyplňovat online nejdéle do 15. dubna 2024 také na našich stránkách.

Startuje první ročník

První ročník BOJ O JOB se zaměří na zrakově postižené studenty posledních ročníků sociálně zaměřených oborů a na jejich nedávné absolventy.

Mladí lidé, kteří se zapojí, absolvují během jara a léta 2024 různá školení, semináře a konzultace zaměřené např. na sebeprezentaci, práci v týmu, obsluhu ITC technologií a aplikací využívaných v sociálních službách. Vybraní kurzisté na podzim absolvují stáž v domově pro seniory, jehož pracovníci předtím projdou školením, jak přistupovat ke zrakově postiženým kolegům.

 

 

Bez práce je dlouhodobě 70 % lidí se zrakovým postižením

Projekt BOJ O JOB vznikl z nespokojenosti samotných nevidomých a slabozrakých zaměstnanců organizace Spolu s vámi nad dlouhodobě nepříznivým postavením zrakově postižených na trhu práce.

Mezi zaměstnavateli (a bohužel nejen mezi nimi, ale ve velké části společnosti) panují předsudky vůči lidem se zrakovým hendikepem. Lidé si myslí, že se nevidomí mohou živit jen jako maséři nebo hudebníci. Je ale spousta absolventů středních, odborně zaměřených škol a vysokoškolsky vzdělaných, kteří po absolvování nenacházejí uplatnění ve svém oboru, a tak hledají alespoň nějakou práci,“ říká ředitelka Spolu s vámi a garantka projektu Šarlota Hambergerová. Často ale jejich pozice neodpovídá jejich zaměření a dosaženému vzdělání, a to svou náplní i platovým ohodnocením, miní Hambergerová. Ta vede organizaci, jejiž tým tvoří výhradně pracovníci se zrakovým znevýhodněním, od roku 2019.

I když přesné údaje o nezaměstnanosti zrakově postižených lidí v produktivním věku neexistují, odhaduje se, že bez práce je dlouhodobě okolo 70 % z nich. A nezaměstnanost hrozí i přes vysokou kvalifikaci i absolventům sociálních oborů.

„Tuto oblast jsme si vybrali proto, že na ni máme návaznost díky naší službě pro seniory,“ vysvětluje ředitelka Šarlota Hambergerová. „Naše služba, v rámci níž naši nevidomí a slabozrací zaměstnanci navštěvují seniory, nám za šest let své existence zprostředkovala kontakty i pohled do odvětví sociálních služeb takříkajíc zevnitř.

Partneři projektu

Logo Světluška, NF ČRo
logo Středisko Teiresiás
logo Mila, z. s.
Tyfloturistický oddíl, z. s.
TOPlist ("neviditelný bod") 824752