Máme zase obrovskou radost! Naše milá kolegyně, návštěvnice, lektorka a členka správní rady Martina Izingová obdržela po Ceně Olgy Havlové další významné ocenění. 

Ve čtvrtek 3. listopadu převzala v prostorách DEPO2015 v Plzni cenu Křesadlo 2022 za dobrovolnickou činnost v Plzeňském kraji. Oceněna byla především za spoluzaložení platformy Burn Fighters, která pomáhá lidem s popáleninami, za šíření informací o dané problematice a pořádání preventivních kampaní.

Zmíněna ale byla i její činnost pro naši organizaci, pro kterou už pracuje čtvrtým rokem. Spolu se svou vodicí goldenkou Biancou pravidelně navštěvuje seniorky a seniory v několika plzeňských domovech.

Martině ze srdce blahopřejeme za cenu Křesadlo a těší nás, že se nám její nominaci podařilo do poslední chvíle utajit. Tvrdí, že opravdu nic netušila a dodává:

Ze získání tohoto ocenění mám velikou radost, ale především jsem vděčná, že mám tak prima kolegy a mohu být součástí organizace, která pomáhá seniorům a šíří osvětu o zrakovém postižení. Moc děkuji všem z návštěv a také holkám z BF, bez kterých by naše platforma nevznikla. A nesmím zapomenout i na mého skvělého manžela a rodinu, kteří mě podporují ve všem, co si vymyslím.”

Co je platforma Burn Fighters?

Martina sama prošla popáleninovým úrazem. Dnes tuto zkušenost zúročuje v pomoci těm, kteří se ocitají v podobné situaci. V roce 2018 spolu s kamarádkou Simonou Riedlovou založila platformu Burn Fighters, v rámci které se lidé s popáleninami i jejich blízcí mohou setkávat, získávat informace, vyměňovat zkušenosti a najít pomoc a podporu. Cílem je i šíření osvěty a vytváření preventivních kampaní proti popáleninovým úrazům.

Křesadlo bylo uděleno už posedmnácté

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA oceňuje dobrovolníky v Plzeňském kraji už sedmnáct let. Cílem Křesadla, jež má podtitul „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci”, je ocenit dobrovolníky Plzeňského kraje, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost a respekt k těm, kteří ji vykonávají.

O průběhu slavnostního večera a dalších oceněných se můžete víc dočíst např. na stránkách DoRaPlzen.cz.

TOPlist ("neviditelný bod") 824752